DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

 

 

Nazwa projektu

"Rozwój przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie nowych usług służących poprawie kondycji fizycznej, samopoczucia i wyglądu."

 

Nr. UDA-RPSL.03.02.01-00.002/09-00

 

 

Beneficjent

"Polmis" s.c. M.S. Podolski, ul. Stadionowa 11, 41-400 Mysłowice

 

INFORMACJE OGÓLNE

Rozpoczęcie realizacji Projektu 01.01.2010
Zakończenie realizacji Projektu 31.12.2011

 

Wartość projektu 1 283 830,40,-PLN
Wartość dofinansowania 631 392,- PLN
„Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl”.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013