DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa projektu: Rozwój przedsiębiorstwa poprzez inwestycje w bazę gastronomiczną

Nazwa Beneficjenta: POLMIS S.C. Mirosława, Stanisław Podolski

Wartość projektu:  1 399 260,28  PLN

Wartość dofinansowania:  231 318,10 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl